Mihai Eminescu- Versuri lirice carte .PDF
I Love Books

☝👀Mihai Eminescu- Versuri lirice carte .PDF📚

Tu ești un rege, eu regină Eu sunt un caus, tu o lumină EU sunt o arpă muiată-n vînt, tu ești un cînt.... Eminescu (1850–1889) este cea mai importantă figură a literaturii române din secolul al XIX-lea și autorul cu cea mai mare influență asupra creației literare din secolul ce i-a urmat. O per - sonalitate care a făcut epocă, acea epocă pe care istoriile literare și manualele o numesc, pe drept cuvânt, a „marilor clasici“. Puternica înrâurire a poetului, la îndemnul căruia au început să scrie cei doi prieteni ai săi, Slavici și Creangă, a făcut ca literatura română să cunoască, la sfârșit de secol XIX, momentul ei de clasicitate. La scurtă vreme după moartea sa, și nu fără legătură cu mărturiile contemporanilor ce făcuseră din extrema suferință a vieții și din „nebunia poetului“ un fundal pentru lectura poeziei sale, figura lui Eminescu a căpătat dimensiuni mitice, iar poezia sa a...

Mihai EMinescu- Versuri din Manuscrise carte .PDF
I Love Books

☝👀Mihai EMinescu- Versuri din Manuscrise carte .PDF📚

Mihai EMinescu- Versuri din Manuscrise carte .PDF Volumul de faţă se mai opune, explicit, şi unui alt cli şeu lipit asupra poetului de posteritatea sa: acela al creato rului inspirat, prin pana căruia se exprimă, neîntreruptă de nimic şi în chip neapărat genial, o transcendenţă a ideilor, dacă nu chiar a Ideii. Acest clişeu îşi are rădăci nile în modelul romantic al geniului, pe care nu numai Emi nescu îl folosise, ci şi – mai ales, mai simplu, mai lipsit de nuanţe – primii săi exegeţi, şi apoi o întreagă tradiţie a receptării sale. Îl putem descoperi pe Eminescu trudind asupra unei idei, asu pra unei imagini, asupra unei forme, la fel de bine cum îl putem vedea scriind sub impulsul ne ostoit al unei inspiraţii violente, vizionare. Vedem aici – poate mai bine decât în alte părţi – efortul creator şi cău tarea formei, a cuvântului perfect, tot astfel cum vedem naşterea unor experimente...

La steaua de Mihai Eminescu
I Love Books

☝👀La steaua de Mihai Eminescu📚

...

Floare albastră de Mihai Eminescu
I Love Books

☝👀Floare albastră de Mihai Eminescu📚

...

Geniul Pustiu de Mihai Eminescu descarcă gratis cartea .PDF
I Love Books

☝👀Geniul Pustiu de Mihai Eminescu descarcă gratis cartea .PDF📚

Geniul Pustiu de Mihai Eminescu descarcă gratis cartea .PDF ”Geniu pustiu” - capodopera neamului românesc scrisă de Eminescu ” Geniu pustiu ” ,scrisă de marele clasic român Mihai Eminescu ,căci prin transpunerea într-o lume ficțională ,departe de realitate , am reușit să mă regăsesc în ideile lui Eminescu. Se știe că cea dintâi scriere în proză a lui Eminescu ,începută în 1868 și încheiată în 1870 , cu unele intervenții prin 1871-1872 ,a fost chiar romanul ”Geniu pustiu” , rămas în manuscris în timpul vieții poetului și tipărit postum , în 1904 , de Ion Scurtu. Aceasta a fost publicată în revista Convorbiri literare în nuvela cu altă structură - Sărmanul Dionis ....