Lumina dintre oceane de Stedman M.L. descarcă gratis cele mai frumoase filme-cărți .pdf
I Love Books

☝👀Lumina dintre oceane de Stedman M.L. descarcă gratis cele mai📚

Lumina dintre oceane de Stedman M.L. descarcă gratis cele mai frumoase filme-cărți .pdfî În ziua în care s-a întîmplat minunea Isabel stătea în genunchi la marginea falezei stîncoase şi lega crucea mică făcută deunăzi din surcele aduse de apă. Doar un singur nor lăbărţat se tîra pe cerul de sfîrşit de aprilie, întinzîndu-se peste insulă ca o oglindă a oceanului de dedesubt. Mai turnă puţină apă şi apoi apăsă uşor cu palma pămîntul în jurul tufei de rozmarin pe care tocmai o sădise. — ... şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean, şopti ea. Preţ de o clipă mintea îi jucă o festă, amăgind-o că aude plînsetul unui prunc. Alungă impresia şi îşi îndreptă privirea spre un banc de balene care înaintau pe lîngă coastă în drumul lor spre ape mai calde, unde urmau să-şi aducă pe lume puii; îşi scoteau din apă, iar şi iar, cozile asemenea acelor care străpung o tapiserie. Avu...