Drumuri împletite de Barbara Boswell citește online gratis romane de dragoste .pdf


Drumuri împletite de Barbara Boswell citește online gratis romane de dragoste .pdf

 • Autor:
  Barbara Boswell
 • Titlu:
  Drumuri împletite
 • Categoria:
 • Nr. de pagini:
  158
 • Limba:
  Română

Vizualizări:2418

Fragment
     Privirile lor se susţinură. Să fi fost doi bărbaţi, provocarea ar fi înclinat spre o posibilă acţiune agresivă. Dar Krista Conway era femeie, iar Logan Moore era bărbat, iar îndelungul contact al privirilor lor alunecă rapid în arena sexuală. Genele Kristei tremurară involuntar. Magnetismul bărbatului era prea puternic şi o forţă primordială din ea răspunse corespunzător. Trupul i se încleştă. îşi simţi răsuflarea tăiată, de parcă ar fi primit un pumn în stomac. Apoi privirea judecătorului trecu peste ea. Pentru o fracţiune de secundă, Krista rămase încremenită şi-şi ascultă pulsul zbătîndu-i-se în urechi. întregul ei trup părea să vibreze. Niciodată nu mai reacţionase atît de intens la privirea insistentă a unui bărbat. Ce Dumnezeu se întîmplase cu ea? îşi azvîrli o privire asupra servietei de piele,asupra paginilor cu adnotări, într-o confuzie teribilă. Cînd îndrăzni să ridice din nou privirea, îl găsi pe judecător urmărind-o. Incă o dată privirile lor se încrucişară. Krista îşi simţi gura uscată. Căldura îi cuprinse încet corpul. Nu părea să se uite în altă parte decît la el. Nu putea să se mişte, să gîndescă sau să respire. Privirea lui era acum fixată asupra gurii ei şi îi simţea efectul de parcă ar fi atins-o propriu-zis. Buzele ei se depărtară şi-şi trase violent respiraţia.
Drumuri împletite de Barbara Boswell  citește online gratis romane de dragoste .pdf
скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Drumuri împletite de Barbara Boswell citește online gratis romane de dragoste .pdf