La Medeleni de Ionel Teodoreanu vol 1 citește cărți onine gratis .pdf📚


La Medeleni de Ionel Teodoreanu vol 1 citește cărți onine gratis .pdf
Vizualizări:005-01-2020Post by User
La Medeleni de Ionel Teodoreanu citește onine gratis .pdf
 
  Urmărind adolescenţa protagoniştilor, Ionel Teodoreanu surprinde – printre cei dintâi între romancierii noştri interbelici – un ritm şi un stil de viaţă deja modernist, sincron cu cel occidental.
    Modern style‑ul casei din Pitar Moş a lui Herr Direktor şi Dănuţ, stilul garçonne, emancipat al Olguţei Deleanu, preocupările sportive ale tinerilor, automobilul, cinematograful, petrecerile de liceeni prefigurează deja atmosfera anilor ’20.

Fragment
Doi ţărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpîn al
moşiei. Mişcarea vastelor pălării învălui pe Dănuţ cu epicul vînt al
gloriei. Se opri în mijlocul şoselei ca un gladiator aclamat în arenă cu
călcîiul pe trupul biruitului, avînd drept scut zmeul, drept lance sfoara
al cărei fuior îl strîngea în pumnul răpezit îndărăt.
― D-apoi nu te doboară, boierule, namila asta? întrebă unul din
ţărani.
― Pe mine?!
Dănuţ tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanţă.
― Mai bine hai de i-om da boierului o mînă de-ajutor să-l suie, se
amestecă în vorbă celălalt ţăran, apropiindu-se de zmeu.
― Da mare-i! se minună el. Cît o fereastră boierească!
Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decît
el. Instinctiv ― cum ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte
― se îndepărtă grav, măsurînd şoseaua cu pasul. Zmeul rămase
arestat între cei doi ţărani.
― Opreşte, boierule, că nu bate vîntul dintr-acolo; întoarce-te-
napoi, porunci sfătos unul dintre ei.
Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca
frămîntat de socoteli adînci, de răspunderi... şi se supuse. În goana
mare trecu pe lîngă zmeul atent, şi fugi, şi fugi depănînd sfoara între
degete. În urma lui mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic.
― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri.
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • La Medeleni de Ionel Teodoreanu vol 1 citește cărți onine gratis .pdf

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив