La Medeleni de Ionel Teodoreanu citește cărți onine gratis .pdf

La Medeleni de Ionel Teodoreanu citește cărți onine gratis .pdf
Vizualizări:005-01-2020Post by User
La Medeleni de Ionel Teodoreanu citește onine gratis .pdf
 
  Urmărind adolescenţa protagoniştilor, Ionel Teodoreanu surprinde – printre cei dintâi între romancierii noştri interbelici – un ritm şi un stil de viaţă deja modernist, sincron cu cel occidental.
    Modern style‑ul casei din Pitar Moş a lui Herr Direktor şi Dănuţ, stilul garçonne, emancipat al Olguţei Deleanu, preocupările sportive ale tinerilor, automobilul, cinematograful, petrecerile de liceeni prefigurează deja atmosfera anilor ’20.

Fragment
Doi ţărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpîn al
moşiei. Mişcarea vastelor pălării învălui pe Dănuţ cu epicul vînt al
gloriei. Se opri în mijlocul şoselei ca un gladiator aclamat în arenă cu
călcîiul pe trupul biruitului, avînd drept scut zmeul, drept lance sfoara
al cărei fuior îl strîngea în pumnul răpezit îndărăt.
― D-apoi nu te doboară, boierule, namila asta? întrebă unul din
ţărani.
― Pe mine?!
Dănuţ tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanţă.
― Mai bine hai de i-om da boierului o mînă de-ajutor să-l suie, se
amestecă în vorbă celălalt ţăran, apropiindu-se de zmeu.
― Da mare-i! se minună el. Cît o fereastră boierească!
Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decît
el. Instinctiv ― cum ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte
― se îndepărtă grav, măsurînd şoseaua cu pasul. Zmeul rămase
arestat între cei doi ţărani.
― Opreşte, boierule, că nu bate vîntul dintr-acolo; întoarce-te-
napoi, porunci sfătos unul dintre ei.
Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca
frămîntat de socoteli adînci, de răspunderi... şi se supuse. În goana
mare trecu pe lîngă zmeul atent, şi fugi, şi fugi depănînd sfoara între
degete. În urma lui mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic.
― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri.
Top cele mai citite cărți categoria: Bestseller!La Medeleni de Ionel Teodoreanu citește cărți onine gratis .pdf

Recomandat pentru o lectură plăcută:

Recenzii și comentarii!
Comentează
Aps Google Play
,, Cărțile care te ajuta cel mai mult sunt cele care te fac să gîndești cel mai mult. Cel mai greu înveți cînd citești cărți ușoare; însă o carte extraordinară care vine de la un gînditor remarcabil este o corabie a gîndirii, plină la refuz cu adevăr și frumusețe. (Theodore Parker) ”