Seductie de Loretta Chase. citește online gratis romane de dragoste .pdf📚


Seductie de Loretta Chase. citește online gratis romane de dragoste .pdf
Vizualizări:019-06-2022Post by User
O rochie perfecta trebuie sa aiba doua caracteristici: doamnele ar muri ca s-o poarte... iar domnii ar ucide ca s-o dea jos! Marcelline Noirot, o creatoare de moda extrem de talentata si de ambitioasa, este vedeta in plina ascensiune a societatii londoneze. Si cine ar putea fi o clienta Mai potrivita decat aristocrata cel mai prost imbracata din oras, logodnica ducelui de Clevedon ? Cucerirea viitoarei ducese ar insemna bani si prestigiu pentru Marcelline si surorile ei. Insa, ca sa-si duca planul la indeplinire, creatoarea trebuie sa-l castige de partea ei pe Clevedon, ale carui standarde sunt pe atat de inalte Pe cat ii este de joasa moralitatea.

Miza pare sa merite riscul, dar de data aceasta Marcelline are de-a face cu un rival pe masura ei. Ceea ce incepe ca o scanteie de dorinta intre doi dintre cei mai incapatanati oameni din Londra, ambii maestri in arta seductiei, declanseaza un adevarat infern... si un scandal incendiar. Loretta Chase a absolvit Clark University, dupa care s-a dedicat pasiunii de a scrie romane de dragoste istorice, ceea ce i-a adus recunoasterea in randul cititorilor Din intreaga lume. Bestsellerul Seductie a fost nominalizat ca finalist la Premiul RITA al Asociatiei Scriitorilor de Romane de Dragoste din America.


Fragment:


" în vara anului 1810, dom nul Edward N oirot
fugise la G retna G reene1 îm preună cu dom nişoara
C atherine DeLucey.
D om nul N oirot crezuse că se însura pe ascuns cu
o m oştenitoare englezoaică a cărei avere urm a să-i

revină în totalitate. Printr-o asemenea escapadă amo-
roasă evita amestecul enervant al părinţilor şi al avoca-
ţilor în aranjam entele căsătoriei. Fugind cu o femeie

bogată, cu sânge albastru, englezesc, Edward Noirot
ducea mai departe o tradiţie de familie: atât mama,
cât şi bunica lui se trăgeau din Albion.
D in păcate, fusese tras pe sfoară de logodnica sa,

care era tot atât de pricepută la m inciuni şi la înşelă-
torie - în cea m ai fermecătoare m anieră posibilă - ca

şi iubitul ei. Posedase, intr-adevăr, o avere considera-
bilă, dar aceasta era de dom eniul trecutului. îi apar-
ţinuse m am ei ei, pe care John DeLucey o sedusese şi

o luase în Scoţia, în stilul tipic familiei sale. în acel
m om ent, presupusa ei bogăţie era de m ult dusă pe
apa sâmbetei.

D om nişoara DeLucey intenţionase să-şi îm bunătă-
ţească situaţia financiară în felul în care obişnuiau să

0 facă toate femeile din neamul ei: atrăgând în mrejele

căsătoriei un gentleman naiv, cu sânge nobil, buzuna-
re adânci şi o inimă ce ardea de dorinţă. Iată însă că şi

ea fusese trasă pe sfoară, deoarece Edward N oirot era,
la rândul lui, falit. Deşi era copilul din flori al unui
conte francez, averea familiei sale se prăbuşise odată

1 Localitate din sudul Scoţiei unde îşi oficiau căsătoria îndră-
gostiţii englezi care nu aveau încă 21 de ani şi nu primiseră

consimţământul părinţilor (n.tr.)

cu ilustrele capete ale diverselor sale rude, cu ani în
urmă, în timpul Revoluţiei Franceze.

M ulţum ită acestei comedii a erorilor, cea m ai rău-fa-
mată ramură a uneia dintre familiile nobile din Franţa

s-a unit cu om oloaga sa din Anglia, cunoscută şi po-
menită cu dispreţ în Insulele Britanice drept Nesuferiţii

DeLucey.

Cititorul îşi poate imagina, cu siguranţă, şocul re-
sim ţit în m om entul în care adevărul a ieşit la iveală, la

câţiva kilometri de graniţa cu Scoţia, imediat după ce
tinerii căsătoriţi şi-au pus pirostriile.
D e asemenea, cititorul se aşteaptă, fără îndoială, la
ţipete, lacrimi şi acuzaţii, frecvente în astfel de cazuri.
N ici pe departe: fiind am ândoi nişte escroci de prim a
m ână - şi, în plus, îndrăgostiţi cu adevărat unul de

altul - au râs până n-au mai putut. A poi şi-au unit for-
ţele şi au început să seducă şi să tragă pe sfoară orice

credul care le ieşea în cale.
Drum ul parcurs de ei a fost lung şi sinuos. I-a purtat
în lung şi în lat prin Anglia şi pe continent, schim bând
locul de fiecare dată când situaţia devenea prea încinsă
ca şă se m ai sim tă confortabil.
în timpul hoinărelilor, Catherine şi Edward N oirot
au devenit părinţii a trei fiice. "
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • Seductie de Loretta Chase. citește online gratis romane de dragoste .pdf

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив