ZANE GREY - DRAGOSTE ŞI SÂNGE carte .PDF📚


ZANE GREY - DRAGOSTE ŞI SÂNGE carte .PDF
Vizualizări:020-11-2021Post by User
Colecţia Romanelor Senzaţionale
N. 14

ZANE GREY

DRAGOSTE
ŞI SÂNGE

(Love and Blood)

Biografie Zane Grey (n. 31 ianuarie 1872 – d. 23 octombrie 1939) a
fost un scriitor american, foarte cunoscut pentru romanele
sale populare de aventuri şi alte povestiri care prezintă o
imagine idealizată a Vechiului Vest American. Riders of the
Purple Sage (1912) este cartea sa cea mai bine vândută. Până
în 2007, au fost create pe baza romanelor şi povestirilor sale
110 filme, un episod TV şi serialul Dick Powell’s Zane Grey
Theater. 


Fragment
Jean rămase pe gânduri. Pe cât îşi amintea de tatăl său,
un om totdeauna sigur de sine, lucrul i se părea
surprinzător, ba mai mult chiar, uluitor. Săptămânile
petrecute pe drum şi toată frământarea sa nu-i ajutaseră să
pătrundă sensul rândurilor de mai sus.
— Da, da, tata îmbătrâneşte, murmură Jean. Are desigur
mai mult de şaizeci de ani. E va să zică bogat, dar are pagube
mari, iar turmele de oi îi izgonesc vitele de pe livezi. O fi
înghiţit el multe jafuri, dar nu vrea să le ierte nimic oierilor.
Se trezi în zori, îşi împachetă lucrurile şi porni din nou la
drum. Era bucuros că a lăsat în urma sa ţinuturile sterpe şi
pustii, mergând acum în umbra pădurilor de cedru. Cărarea
pe care înainta nu prea arăta să fie umblată. În dreptul unei
băltoace, era o răscruce. Jean n-avea idee care-i drumul bun.
Pesemne că nu prea are însemnătate, îşi spuse el şi se
pregătea tocmai să pornească din nou, când calul său îşi
ciuli urechile şi privi în direcţia de unde tocmai sosise.
Jean auzi tropotul unor copite şi văzu puţin după aceea un
călăreţ. Se prefăcu că strânge chinga şeii, în timp ce cu
coada ochiului supraveghea pe străinul care se apropia.
Omul şedea semeţ în şea. Era înalt şi slab, purta un
sombrero imens de culoare neagră şi un fular roşu şi
murdar. Se apropia încet oprindu-se la câţiva paşi de Jean.
— Hallo, străine! spuse el aspru.
— Hallo! răspunse Jean. Simţea instinctiv că întâlnirea
aceasta avea o însemnătate, ce nu se vădea pentru moment.
Nu pomenise ochi care să-i fi cercetat vreodată mai scrutători
bagajele. Avea chipul prăfuit şi ars de soare, prelung, slab,
aspru, o mustaţă imensă blondă care-i ascundea gura şi
ochii grozav de pătrunzători. Nu exista greutate a vieţii în
Vestul Sălbatic prin care să nu fi trecut bărbatul acesta. Cu
toate acestea, nu era bătrân, dacă ţineai seama de ani. Când
descălecă, Jean observă că avea o statură mult prea mare
pentru un locuitor din Arizona.
— Ţi-am văzut urma ceva mai încolo spuse el, în timp ce
scotea căpăstrul ca să-şi poată adăpa calul. Încotro?
— Cred că m-am rătăcit de-a-binelea. Sunt nou prin
partea locului...
— Se vede! Mi-am dat seama după urma lăsată şi după
locul unde ai poposit noaptea. Hei! Şi unde aveai de gând să
te duci, înainte de a te fi rătăcit.
Întrebarea suna cumpănită, rece, seacă şi dură. Jean simţi
completa lipsă de prietenie a glasului.
— Grass Valley! Mă numesc Isbel, spuse el laconic.
Drumeţul îşi văzu de cal, după care-i puse la loc căpăstrul.
Apoi se săltă uşor în şea
— Ştiam că eşti Jean Isbel, spuse el. Toată lumea, din
Tonto a aflat că bătrânul Gass Isbel a trimis după fiu-său!
— De ce m-ai întrebat atunci? spuse Jean.
— Voiam să văd ce o să răspunzi.
— Nu mai spune! Pe mine nu mă interesează ce spui
dumneata.
— Bine, bine, natural spuse călăreţul privindu-l lung.
Vorbea tărăgănat, iar mâinile sale lungi şi arse de soare
ţineau tactul cuvintelor în mişcarea lor înceată. Fiindcă eşti
însă unul de ai lui Isbel o să-ţi spun totuşi ceva, fie că vrei
sau nu. Mă numesc: Colter şi fac parte dintre oierii care l-au
supărat pe Gass Isbel.

Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • ZANE GREY - DRAGOSTE ŞI SÂNGE carte .PDF

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив