Drumuri împletite de Barbara Boswell  citește online gratis romane de dragoste .pdf
I Love Books

☝👀Drumuri împletite de Barbara Boswell citește online gratis romane de📚

Fragment Privirile lor se susţinură. Să fi fost doi bărbaţi, provocarea ar fi înclinat spre o posibilă acţiune agresivă. Dar Krista Conway era femeie, iar Logan Moore era bărbat, iar îndelungul contact al privirilor lor alunecă rapid în arena sexuală. Genele Kristei tremurară involuntar. Magnetismul bărbatului era prea puternic şi o forţă primordială din ea răspunse corespunzător. Trupul i se încleştă. îşi simţi răsuflarea tăiată, de parcă ar fi primit un pumn în stomac. Apoi privirea judecătorului trecu peste ea. Pentru o fracţiune de secundă, Krista rămase încremenită şi-şi ascultă pulsul zbătîndu-i-se în urechi. întregul ei trup părea să vibreze. Niciodată nu mai reacţionase atît de intens la privirea insistentă a unui bărbat. Ce Dumnezeu se întîmplase cu ea? îşi azvîrli o privire asupra servietei de piele,asupra paginilor cu adnotări, într-o confuzie teribilă. Cînd îndrăzni să...