Cavalerul de aur - Jennifer Blake carte .PDF
I Love Books

☝👀Cavalerul de aur - Jennifer Blake carte .PDF📚

Iubitorilor ,,Iubirilor de povești,, se înmînează ,,Cavalerul de aur - Jennifer Blake,, carte .PDF Fragment Venea călare spre ei, cu soarele apunând în urma lui: un cavaler pe un cal de luptă alb ca zăpada, cu armura lustruită, strălucind să-ţi ia ochii în lumina razelor portocalii şi aurii. Penele albe de pe coiful călăreţului dansau şi se legănau în ritmul mersului. Brode- ria aurită de pe mantia de zale albă pe care o purta peste armură lucea la fiecare mişcare. Nimbul de lumină din jurul lui îl făcea să pară incredibil de înalt şi de lat în umeri, asemenea unui personaj de legendă. Cavalerul îşi încetini calul şi se întoarse pe lateral, blocând dru- mul. Stând relaxat pe calul lui uriaş de război, pregătit ca pentru luptă, ridică o mână, într-un gest poruncitor. Coloana de călăreţi cu care călătorea Lady Marguerite Mil- ton spre nunta ei se opri. Chiar în faţa ei, căpitanul...