Mary Ellen Taylor - Primăvara tîrzie .PDF
I Love Books

☝👀Mary Ellen Taylor - Primăvara tîrzie .PDF📚

Allturi de ea stătea acum Samuel Jessup, cumnatul ei, ultimul dintre fraţii Jessup. Se bărbierise şi se tunsese. Uniforma sa neagră de căpitan de marină comerciali. fusese proaspit curăţată, nasturii de alaml lustruiţi....