ISAAC ASIMOV- FUNDAȚIA ȘI PAMÂNTUL vol. 5 carte .PDF📚


ISAAC ASIMOV- FUNDAȚIA ȘI PAMÂNTUL vol. 5 carte .PDF
Vizualizări:011-01-2022Post by User
     Fundația și Pământul (1986) (titlu original Foundation and Earth) este un roman al autorului de literatură științifico-fantastică Isaac Asimov, nominalizat la premiul Locus în 1987 top cele mai bune și vîndute cărți online gratis ISAAC ASIMOV-  FUNDAȚIA ȘI PAMÂNTUL vol. 5 carte .PDF
  Romanul este al cincilea (în ordinea apariției) din Seria Fundația și a fost scris la peste 30 de ani de trilogia inițială ce a apărut în anii '50. Consilierul Golan Trevize, istoricul Janov Pelorat și Blissenobiarella de pe planeta Gaia pornesc într-o călătorie de descoperire a planetei de origine a omenirii, Pământul. Scopul călătoriei este înlăturarea îndoielilor avute de Trevize referitoare la decizia luată la sfârșitul Marginii Fundației de a încorpora întreaga galaxie într-o superminte atotcuprinzătoare. Prima oprire este pe Comporellon, care pretinde că este planeta din galaxie locuită din cele mai vechi timpuri. Deși același lucru îl pretind multe alte planete, Comporellon are o istorie extrem de lungă pe care se sprijină. Inițial, cei trei călători sunt făcuți prizonieri, dar reușesc să negocieze eliberarea lor și ajung să afle coordonatele a trei planete spațiene. Ținând cont că spațienii au fost primii coloniști pământeni din timpurile de demult ale călătoriei spațiale, se presupune că planetele lor se află destul de aproape de Pământ. Prima planetă spațiană vizitată este Aurora, unde Trevize este aproape omorât de o haită de câini sălbatici, cel mai probabil descendenții animalelor de casă revenite la starea de sălbăticie. Scăparea vine cu ajutorul lui Bliss, care manipulează emoțiile câinilor până când îi determină să se retragă, permițându-i lui Trevize să își folosească biciul neuronic. Următoarea escală este Solaria, ai cărei locuitori - care au supraviețuit războiului dintre spațieni și coloniști printr-o retragere înțeleaptă detaliată în romanul Roboții și Imperiul - au devenit ființe asexuate care se reproduc singure și nu tolerează prezența fizică a oamenilor. Transformarea lor include și dobândirea abilității de a canaliza mental mari cantități de energie, folosindu-le ca surse de putere. Solarienii evită interacțiunea de altă natură decât cea realizată prin intermediul aparatelor și nu se reproduc decât când acest lucru este impus de moartea unui membru al comunității. Bliss, Pelorat și Trevize sunt la un pas de a fi uciși de solarianul Sarton Bander, dar Bliss reușește să neutralizeze abilitatea acestuia de a canaliza energia, omorându-l accidental. Copilul lui Bander, Fallom, nu poate moșteni proprietatea acestuia din cauză că nu este încă matur și, pentru a evita uciderea lui de către roboți, Bliss îl ia cu ei în călătorie. A treia planetă spațiană a cărei coordonate le au este Melpomenia, dar atmosfera acesteia a fost depresurizată. Folosind costume spațiale, călătorii intră într-o bibliotecă în care găsesc coordonatele tuturor planetelor spațiene, care constituie o sferă având Pământul în centru. Două stele par a se potrivi locației, una constând dintr-un sistem binar care posedă o planetă locuită, iar a doua fiind necartografiată. După ce scapă de un mușchi letal - a cărui transportare pe alte lumi ar fi fost un dezastru pentru acestea - grupul pornește spre sistemul binar. Coperta ediției de la editura Nemira. Ilustrație de Dan Alexandru Ionescu Acesta se dovedește a fi Alpha Centauri și conține urme de colonizare datând cu multe milenii în urmă. Există o referință la evenimentele din O piatră pe cer, din care rezultă că restaurarea solului terestru a fost abandonată și, ulterior, odată cu transformarea Pământului într-o planetă nelocuibilă, s-a încercat terraformarea planetei 'Alpha'. Proiectul nu a fost dus la bun sfârșit, singurul teren uscat fiind o insulă de 250 km lungime și 65 lățime, dar nu se știe dacă întreaga populație a Pământului muribund a fost sau nu trimisă pe Alpha. ,Planeta se numește acum Noul Pământ, iar locuitorii ei sunt prietenoși, deși complotează pe ascuns să îi ucidă pe călători pentru ca nu cumva restul galaxiei să afle de existența lor și să-i încorporeze în vreun imperiu. Cu ajutorul unei femei indigene, care se îndrăgostește de cântecul din flaut al lui Fallom, călătorii reușesc să scape în mijlocul nopții și pornesc spre celălalt sistem stelar. Inelele celei de-a șasea planete și satelitul celei de-a treia sunt dovezi clare că este vorba despre sistemul nostru solar. Pământul este radioactiv și nu poate susține viața, dar satelitul pare destul de mare pentru a servi drept ascunzătoare pentru supraviețuitorii pământeni. Aselenizarea îi aduce față în față cu R. Daneel Olivaw, care le povestește despre manipularea milenară a omenirii: relocarea pe Alpha Centauri, crearea Gaiei și a psihoistoriei (ultima detaliată în Preludiul Fundației și Fundația renăscută). Trevize este convins acum că a luat decizia corectă. Creierul pozitronic al lui Daneel se deteriorează, iar crearea unuia nou ar necesita un grad de miniaturizare care ar duce la distrugerea lui imediată. În consecință, Daneel vrea să-și unească creierul cu al lui Fallom - care, fiind spațian, are o speranță de viață extrem de mare - sperând să asiste la crearea Galaxiei. Daneel explică în continuare că psihoistoria și Gaia au apărut ca o necesitate de a uni omenirea, pentru a face față unei posibile forme de viață extragalactice care ar ataca omenirea. În acest punct, romanul ajunge la aceeași concluzie cu o altă carte a lui Asimov, Sfârșitul eternității. Fundația și Pământul începe exact de unde s-a terminat Marginea Fundației.

Fragment

Începe căutarea
 
ʊ DE CE AM FĂCUT ASTA? se întrebă Golan Trevize.
Nu era o întrebare nouă. De când sosise pe Gaia, úi-o pusese de multe ori. În
Uăcoarea plăcută a nopĠii, se trezea dintr-un somn adânc úi o auzea răsunându-i tăcut
în minte, ca un uúor răSăit de tobă: De ce am făcut asta? De ce am făcut asta?
Acum însă, pentru prima oară, reuúise să i-o pună lui Dom, înĠeleptul Gaiei.
Dom útia foarte bine în ce tensiune se afla Trevize. Avea capacitatea de a
percepe starea emoĠională a Consilierului. Însă nu putea face nimic. Gaia nu trebuia
Vă se atingă niciodată, în nici un fel, de mintea lui Trevize. ùi cel mai bun mod de a
Uămâne imun la tentaĠie era să ignore ceea ce simĠea.
ʊ La anume te referi, Trev? întrebă el.
Îi era foarte greu să pronunĠe numele proprii mai lungi de o silabă. Trevize
începuse să se obiúnuiască.
ʊ La decizia pe care am luat-o, spuse Trevize. Am ales Gaia ca model pentru
viitorul omenirii.
ʊ Ai ales bine, spuse Dom.
Era aúezat pe un scaun, iar ochii îmbătrâniĠi úi înfundaĠi în orbite îl priveau
deschis, făUă sentimente ascunse, pe bărbatul din FundaĠie. Trevize stătea în picioare.
ʊ Asta o spuneĠi voi.
ʊ Eu/noi/Gaia útim că ai ales bine. Pentru noi, importanĠa ta deosebită decurge
din asta: ai capacitatea de a lua o decizie corectă, bazându-te pe informaĠii
incomplete. Iar această decizie corectă deja ai luat-o. Ai ales Gaia! Ai refuzat anarhia
unui Imperiu Galactic construit pe tehnologia Primei FundaĠii, ca úi anarhia unui
Imperiu Galactic bazat pe puterea mentală a celei de-A Doua FundaĠii. ği-ai dat
seama că nici una dintre aceste opĠiuni nu poate duce la o stabilitate de durată. Aúa că
ai ales Gaia.
ʊ Da, spuse Trevize. Exact! Am ales Gaia, un super-organism; o întreagă
planetă, cu minte úi personalitate unică, integratoare. Care, pentru a putea exprima
inexprimabilul, a avut nevoie să inventeze pronumele “eu/noi/Gaia”.
0ăsura camera dintr-o parte într-alta, cu un pas nervos.
ʊ Iar în cele din urmă, Gaia va deveni Galaxia. Un supersuper-organism care
va îngloba întreg muúuroiul ăsta numit Calea Lactee.
Se opri, apoi se întoarse agresiv spre Dom, spunând:
 
ʊ Simt că am dreptate, la fel cum simĠLĠi úi voi, dar voi vreĠi ca Gaia să devină
Galaxia, Dúa că sunteĠi mulĠumiĠi de decizie. Însă există în mine ceva care nu vrea ca
acest lucru să se întâmple. Iată motivul pentru care nu sunt dispus să accept cu atât de
mare uúurinĠă că este o decizie corectă. Vreau săútiu de ce am luat aceasta decizie,
vreau să-i cântăresc, să-i judec corectitudinea, úi apoi să fiu mulĠumit de ea. Nu este
suficient doar să am impresia că e corectă. Cum pot fi sigur Fă am dreptate? Care este
criteriul care hotăUăúte că am dreptate?
ʊ Eu/noi/Gaia nu útim cum ai ajuns să iei decizia corectă. Dar este chiar aúa de
important săútim cum a fost luată?
ʊ Vorbeúti pentru întreaga planetă, nu-i aúa? În numele conútiinĠei colective, în
numele fiecărei picături de rouă, al fiecărei pietricele, úi chiar al nucleului lichid?
ʊ Da, úi la fel ca mine poate face orice părticică a planetei în care intensitatea
conútiinĠei colective este suficient de ridicată.
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • ISAAC ASIMOV- FUNDAȚIA ȘI PAMÂNTUL vol. 5 carte .PDF

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив