Îngerul morții: exterminatorul Dr. Mengele de Mihai Stoian -PDF📚


Îngerul morții: exterminatorul Dr. Mengele de Mihai Stoian -PDF
Vizualizări:025-12-2021Post by User
Îngerul morții: exterminatorul Dr. Mengele de Mihai Stoian top cele mai bune și vîndute  cărți online gratis -PDF
     Acest bărbat este doctorul Josef Mengeie, direct răspunzator de gazarea a aproape jumătate mifion de oameni, precum și de uciderea a miilor de copii, majoritatea gemeni, supuși la chinuitoare experiențe genetice. Urmărit mai bine de treizeci de ani de către polițiști, justițiari, foști deținuți în Konzentrationslager. Cei mai căutați om din toate timpuriie, cel mai de negăsit Din INGERUL MORții, ia deshumare — în 1985 — s-au recuperat doar: 7 oase — integre, 201 oase — avansată stare de descompunere, 6 dinți, citeva smocuri din păr, resturi de pantaion putrezit. Compiet dispărută mustața.

Fragment
     Cîndva, in 1973, invdhiit cum eram de tacerea um ti a sf infit de decembrie, la Cracooia-, in Poloaia, privind citrgerea monotona, opacti, a ziiei inspre noapte, m i-am udus aminte ca apa Vistulei fusese ctirau$ul cenu?ii & milioane de oameni.. La data aceea, doctorul Mengele hnplinise 62 de ani fi traia ascuns in A m crica de Sud. i'ustul Konzentrationslager Auschw itz-Birkenau se cjla in amonte, la met cincizeci de kilom etri, „Despre asta oa- m enii vor vorbi o m ie de ani“, rostise — pllnglnd in hohcte (cu trei decenii in urm a) — ex Gouverneurul Hans Frank, tier deutsche Konig von Polen (cum ii placea sd se auto- m lituleze, atunci cind, in tim pul rdzboiului, fsi alesese ihept re$edinfa palatul regal al Rena^terii, de pe coltna Wawel din Cracovia). Nea$teptata lui reacpie din sala de  judecata a Tribunalului Naftunilor, de ia N lim b er g, se dalora protectarii unui film documentar realized din mon~ larta a 27 000 m etri de peliculd capturata din arhiveh cinumatografice ale ceiui de al 111-lea Reich (15 ore de piviecfie), reccnstituind in jap area „universului contrationar“ nazist. Alt era dva, eu insumi aveam sd asist la vizionarea documsntarului antifascist cuprinzind itcena splnzurarii aceluiasi Hans Frank : cu m iinile legate la spate  fi cjlwcjd neagra pe cap, condamnaiul urea trei- sprezece. Lrcpte, unde U ia in primire the U. S. hangman, de uxvmcnca cu capifon negru, msd intr-a impecabila uni- furmd de Master-Seargent, cu manu^i albe. Coiidamnatul la rnoarUi articuleaza disiinct : „Sint recunoscator pentru sent ini a indulgcnta care m i s-a dat. Rog pe Dumnezeu su mu. primeascu la e l“ ; in urma cu doar pairu ani, sus, pe W awel, h ilr-u n m agnific jilt, declarase oaspetclui suu, Curzio Malaparte : „A m a singurd ambipie, sd ridic puporul polonez la inalf.imea civilizafiei europene, sd fac din accst popor fdrd culturd“ ... N-a mai apucat s-o fa ca 5 la modul lui. In imagine, caldul a §i dispdrut din cadrul acum foarte strins : se vede doar o patd intensa, de cu- loarea antracitului, §i manu§ile albe incepindu-$i funestul ritual, laful coboard spre gitlej, e expert potrivit, apoi se aude trapa, scurta convulsie a condamnatului, cadrul ramine gol și, in, off, rasuna o bufnitura. De ce am tresarit, așa cum tresare orice om la moartea altui om : incorigibil reflex uman ?
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • Îngerul morții: exterminatorul Dr. Mengele de Mihai Stoian -PDF

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив