Regina ascunsă de Jorge Molist carte .PDF📚


Regina ascunsă de Jorge Molist carte .PDF
Vizualizări:010-02-2022Post by User
     Cărți noi online gratis Regina ascunsă de Jorge Molist carte .PDF

 Partea istorică a acestui roman urmăreşte fidel naraţiunea
navarrezului Guillermo de Tudela, contemporan cu faptele
relatate, din lucrarea sa Cântecul cruciadei împotriva
albigenzilor, scrisă la începutul secolului al XIII-lea.

Descriere:
     O femeie. Doi rivali. Trei enigme. în 1208, Peyre de Castelnou, legat papal, primeşte misiunea de a transporta în secret la Roma aşa-numita "moştenire a diavolului", nişte documente care ameninţă puterea Bisericii şi a lui Inocenţiu al III-lea. Dar, pe drum, Peyre este asasinat şi i se fură catârul cu preţioasa sa povară. Contele Raimond al VI-lea de Toulouse, care, împotriva voinţei sale, îi încredinţase scrierile lui Peyre în urma unei neplăcute discuţii, este acuzat de asasinat şi de furt. Pontiful îl excomunică şi proclamă o cruciadă devastatoare care va pustii Occitania. între timp, ignorând cumplita soartă pe care o va avea oraşul său, Bruna de Béziers, o tânără domniţă, cântă fericită; este îndrăgostită de Hugo, un enigmatic trubadur originar din Spania. Iar la Paris, Guillaume, un student la teologie, scandalagiu şi petrecăreţ, este silit de către noul legat să se alăture cruciadei, având două misiuni secrete: să recupereze documentele şi să o asasineze pe Bruna. în trecerea nimicitoare a oştilor, destinele celor trei tineri se vor împleti într-o poveste cu iubiri pătimaşe, rivalitate şi moarte, care îl captează pe cititor de la primele rânduri, cufundându-l în magia, cruzimea şi lirismul Evului Mediu.


Fragment:
Drumul de la Saint-Gilles la Arles
Ianuarie, 1208
Zărind apele Ronului printre copaci, Peyre de Castelnou, legat4
papal şi abate al mănăstirii Fontfroide, oftă uşurat şi, răsucindu-se
în şa pentru a mia oară, constată că nu erau urmăriţi. La mică
distanţă, aştepta un bac care, traversând fluviul, îi va duce la Arles
şi, de acolo, ajuns pe pământurile regelui Aragonului, călătoria va
fi mai sigură.
Dădu ordin grupului să grăbească pasul leneş al catârilor şi cei
cinci călugări îmboldiră dobitoacele. Peyre observă cu teamă cel
de-al şaptelea animal. Papa îi aştepta povara cu nerăbdare. El îl
rugase pe Pontif ca, dacă domnul conte de Toulouse avea să
consimtă să i-o înmâneze, să-i permită să ardă imediat conţinutul
acelor baloturi, dar Inocenţiu al III-lea a refuzat; dorea să vadă cu
proprii ochi ce anume făcea Biserica ca să se clatine. Legatul se
înfiora şi se întrebă dacă era din pricina asprimii acelei

4 Reprezentant diplomatic al unui Papă. (n.tr.)

după-amiezi reci de ianuarie sau a fricii.
Doar după discuţii tăioase şi de teama celor mai rele ameninţări
– excomunicare şi deposedare de pământuri –, reuşise să-l
înduplece pe arogantul conte de Toulouse. O izbândă de care nu
era în stare să se bucure, căci răspunderea de a transporta la Roma
acele baloturi îl copleşea pe legat.
— Prea multe riscuri, şopti el pe când privea încărcătura. Prea
multe riscuri, diavolul este puternic.
Încercând să străbată acel ţinut al ereticilor fără să atragă
atenţia, aşa cum l-a povăţuit fray 5 Domingo de Guzmán,
călătorea fără fast, ca un călugăr oarecare. Roma îşi sporise în
ultima vreme strădaniile de convertire, trimiţând zeci de clerici
predicatori şi s-a gândit că straiele sale cenuşii aveau să-l
ocrotească, ascunzându-i rangul de legat papal.
Dar când auziră răsunând din spatele lor copitele cailor, văzu
patru călăreţi, cu chipurile ascunse de vizierele coifurilor şi cu
scuturi fără însemne; a ştiut că a greşit atunci când a refuzat o
trupă care să-l apere.
— Opriţi-i! strigă el. Pentru numele lui Dumnezeu!
Şi, apucând hăţurile celui de-al şaptelea animal, dădu pinteni
catârului său într-o încercare disperată de a străbate în galop
scurta distanţă care îl despărţea de străjile ce îi vor fi aşteptând
deja pe bac.

*
 
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • Regina ascunsă de Jorge Molist carte .PDF

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив