Fefeleaga de Agârbiceanu Ion carte .PDF

Fefeleaga de Agârbiceanu  Ion carte .PDF
Vizualizări:021-08-2020Marcus
Agârbiceanu, Ion - Fefeleaga citește cele mai bune cărți pentru copii, descarcă carte în format .PDF
 
  Povestirea și nuvela lui Ion Agarbiceanu includ paginile de cea mai densă proză din intreaga sa operă. Preocupat a da aici contur universului spiritual al satului ardelenesc de dinainte și de după primul război mondial, cînd frămîntările și convulsiile deșteptării acestuia la conștiința plenarei sale emancipari generează puternice drame morale, scriitorul se fixează în devenirea prozei romînești ca unul dintre cei mai interesanți deschizatori de drum, facilitînd alături de loan Slavici consolidarea unei autentice și viguroase linii tradiționale. Exemplare prin simplitate și profunzime, nuvelistică și povestirile lui Ion Agarbiceanu se conturează, mereu mai mult, ca un moment de auto-determinare, de fixare pe coordonate proprii a epicii noastre moderne


Fefeleaga de Agârbiceanu Ion carte .PDF

Recomandat pentru o lectură plăcută:

Lasă un coment!
Comentează