Markenting imobiliar, curs de publicitate imobiliară .PDF📚


Markenting imobiliar, curs de publicitate imobiliară .PDF
Vizualizări:011-01-2022Post by User
Prezentul manual de studiu reprezintă o sinteză a conținutului disciplinei Publicitate
imobiliară, care este comună învățământului la forma de zi și la forma de învățământ la
distanță, conform planurilor de învățământ în vigoare.
El este destinat studenților de la forma de învățământ la distanță (ID) și constituie
materialul bibliografic minim necesar pentru parcurgerea, însușirea și evaluarea
disciplinei respective.
Manualul este structurat în conformitate cu standardele și procedurile de uz larg în
învățământ național și internațional, care se adresează învățării individuale pe baze
interactive.
Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instrucțiuni asigură reținerea
informațiilor de bază, înțelegerea fenomenelor fundamentale și aplicarea cunosștinețor
dobândite la rezolvarea unor probleme specializate.
Manualul este structurat pe module de studiu care reprezintă o parte omogenă din
componența manualului, caracterizată de un număr limitat de termeni de referință
(cuvinte-cheie), fiecare find compus din mai multe capitole care pot fi parcurse și însușite
printr-un efort continuu de concentrare intelectuală care să nu depășească 2-3 ore
(intervalul se referă la conținutul de idei al modulului de studiu și nu ia în calcul
întrebările recapitulative, temele pentru acasă, testele de autoevaluare sau pe cele de
evaluare). Unele module cuprind mai multe capitole.
Fiecare unitate de studiu are o structură proiectată din perspectiva exigențelor
autoinstruirii.
Rezultatele efective ale utilizării manualului se vor suprapune pe rezultatele
așteptate doar cu condiția respectării întocmai a procedurii de parcurgere a modulelor de
studiu, procedură care este prezentate în cele ce urmează.

Procedura de învățare în sistem de autoinstruire

Utilizarea manualului de studiu individual se face pe baza unui program de
autoinstruire.
Recomandăm câteva reguli de bază în procedura de realizare a programului de
autoinstruire pe baza manualului de față:

1. Modulele de studiu se parcurg în ordinea în care sunt prezentate în manual, chiar
în cazul în care studentul apreciază că ar putea ”sări” direct la o altă unitate de studiu.
Criteriile și modalitatea de ”înlănțuire” a modulelor de studiu sunt prezentate la fiecare
modul de studiu și ele trebuie respectate întocmai, sub sancțiunea nerealizării la
parametrii maximali a programului de autoinstruire;
2. Fiecare modul de studiu conține și un test de evaluare și/sau temă pentru acasă
pe care studentul trebuie să le realizeze, cu scopul evaluării gradului și corectitudinii
înțelegerii fenomenelor și proceselor descrise sau prezentate în modulul de studiu;
3. Întrebările de autocontrol, testele de evaluare sau tema pentru acasă nu sunt de
perspicacitate, deci nu trebuie rezolvate cotra cronometru;
4. Ordinea logică a parcurgerii unității de studiu este următoarea:
• se citesc obiectivele și competenețele modulului de studiu
• se citesc cuvintele cheie
• se parcurg ideile principale ale capitolului sintetizate în rezumat
• se parcurge conținutul dezvoltat de idei al capitolului
• se parcurge bibliografia recomandată
• se răspunde la întrebările recapitulative, revăzând, dacă este necesar,
conținutul dezvoltat de idei
• se efectuează testul de autoevaluare şi se verifică, prin confruntare cu
răspunsurile date la sfârșitul manualului, corectitudinea răspunsurilor
• se efectuează testul de evaluare și/sau tema de control (după caz)
OBS.: este recomandabil ca, înainte de efectuarea testelor de autoevaluare, să se
facă o pauză de 30 de minute sau o oră.
5. Nu este recomandabil să se parcurgă mai mult de un capitol de studiu pe zi,
pentru a nu se periclita însușirea temeinică și structurală a materiei. În funcție de
necesitățile și posibilitățile de studiu ale studentului, studiul unui capitol poate fi
fracționat pe mai multe zile, dedicând cel puțin 30 de minute pe zi studiului.
Прочитать
 • Ghid de descărcare!
 • Markenting imobiliar, curs de publicitate imobiliară .PDF

  Recomandat pentru o lectură plăcută: ➾  Recenzii și comentarii!
  Comentează
  Introduceți codul de pe imagine:*
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив