Markenting imobiliar, curs de publicitate imobiliară .PDF
I Love Books

☝👀Markenting imobiliar, curs de publicitate imobiliară .PDF📚

Prezentul manual de studiu reprezintă o sinteză a conținutului disciplinei Publicitate imobiliară, care este comună învățământului la forma de zi și la forma de învățământ la distanță, conform planurilor de învățământ în vigoare. El este destinat studenților de la forma de învățământ la distanță (ID) și constituie materialul bibliografic minim necesar pentru parcurgerea, însușirea și evaluarea disciplinei respective. Manualul este structurat în conformitate cu standardele și procedurile de uz larg în învățământ național și internațional, care se adresează învățării individuale pe baze interactive. Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instrucțiuni asigură reținerea informațiilor de bază, înțelegerea fenomenelor fundamentale și aplicarea cunosștinețor dobândite la rezolvarea unor probleme specializate. Manualul este structurat pe module de studiu care reprezintă o parte omogenă din...