Isprăvile lui Păcală de  Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf
I Love Books

☝👀Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești📚

Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf Printre-atâtea griji, necazuri, dacã n-ar mai fi oi glume ai poveoti pe lumea asta: ce s-ar face biata lume? L-al poveotii farmec dulce, droaia grijilor se-alinã; Vieþuim o clipã, douã într-o lume mai seninã. ai poveoti sub soare-atâtea-s, câte flori când mai soseote! Dar poveoti aoa frumoase, graiul unde mai rosteote, Ca prin albele cãsuþe ce-mpãneaz-a ta câmpie, Ale tale vãi oi dealuri, mult frumoasã Românie? O, depãnãtori maeotri ai poveotilor strãbune, Cu Ilene Cosânzene oi cu feþi viteji minune, Câte ori copilãria-mi, lângã vatra încãlzitã, Nu stãtea sã vã asculte seri întregi neadormitã! ai spre-a nu se pierde-n valma anilor ce vin oi zboarã, Pentru cei din urma noastrã, scumpa de poveoti comoarã, Din acele ce-auzit-am pe bãtrâni demult spunându-mi, Prins-am cu urechea una, ca s-o spun oi eu la...