Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf

Isprăvile lui Păcală de  Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf
Vizualizări:014-12-2019Post by User
Isprăvile lui Păcală de  Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf

Printre-atâtea griji, necazuri, dacã n-ar mai fi oi glume
ai poveoti pe lumea asta: ce s-ar face biata lume?
L-al poveotii farmec dulce, droaia grijilor se-alinã;
Vieþuim o clipã, douã într-o lume mai seninã.
ai poveoti sub soare-atâtea-s, câte flori când mai soseote!
Dar poveoti aoa frumoase, graiul unde mai rosteote,
Ca prin albele cãsuþe ce-mpãneaz-a ta câmpie,
Ale tale vãi oi dealuri, mult frumoasã Românie?
O, depãnãtori maeotri ai poveotilor strãbune,
Cu Ilene Cosânzene oi cu feþi viteji minune,
Câte ori copilãria-mi, lângã vatra încãlzitã,
Nu stãtea sã vã asculte seri întregi neadormitã!
ai spre-a nu se pierde-n valma anilor ce vin oi zboarã,
Pentru cei din urma noastrã, scumpa de poveoti comoarã,
Din acele ce-auzit-am pe bãtrâni demult spunându-mi,
Prins-am cu urechea una, ca s-o spun oi eu la rându-mi.
E povestea lui Pãcalã, nãzdrãvanul din nãscare,
Cela ce-n isprãvi isteþe pe pãmânt pereche n-are;
Cel ce-n cale-i nici de oameni, nici de draci nu se-nspãimântã,
Ci-a juca pe toþi mi-i face cum din fluier el le cântã.
Vreþi s-o auziþi întreagã? Adunaþi-vã deci roatã,
Câþi grãiþi aceeaoi limbã, dragi români din lumea toatã!
Ce ne-am face tot cu-amaruri, dacã n-ar mai fi pe lume
ai câte-o poveste plinã de-nveselitoare glume?
Top cele mai citite cărți categoria: Bestseller!Isprăvile lui Păcală de Dulfu Petre citește cele mai hazlii povești online gratis .pdf

Recomandat pentru o lectură plăcută:

Recenzii și comentarii!
Comentează
Aps Google Play
,, Cărțile care te ajuta cel mai mult sunt cele care te fac să gîndești cel mai mult. Cel mai greu înveți cînd citești cărți ușoare; însă o carte extraordinară care vine de la un gînditor remarcabil este o corabie a gîndirii, plină la refuz cu adevăr și frumusețe. (Theodore Parker) ”